Kontakte

Informacion mbi hapjen e Llogarive Personale

Tel. +355 684030006

Email [email protected]

Skype lottosport.online

Për informacionin e basteve, ose probleme me lojën do të jetë:

Tel . +355 69 20 63 041 / +355 69 20 35 046

Fix +355 42 267 187

Email [email protected]