Informativa mbi Privatesine

Informativa mbi Privacine dhe Perdorimi i te dhenave Personale

Informacioni dhe të dhënat e klienteve te mbledhura, perdorimi dhe procesimi i tyre perfshijne
1 . Informacioni i siguruar nga klientet nepermjet plotesimit te modulit te rregjistrimit ne faqen tone te internetit ose cdo informacion tjetër që ju mund të na komunikoni me email ose telefon
2 . Arkiva e korrespondencës , nëpërmjet faqes së internetit , email , telefon ose mjete të tjera ;
3 . Përgjigjet e klienteve në anketime apo kerkimetë tregut te organizuara nga kompania
4 . Detajet e transaksioneve të kryera nga klientët me ne , nëpërmjet faqes së internetit , telefonit, ose metoda të tjera .

Perdorimi i te dhenave personale

Lottosport mund të përdore të dhënat personale të klienteve së bashku me cdo të dhënë tjetër për qëllimet e mëposhtme :
1 . Krijim llogarie , administrim llogarie te klientit
2 . Administrim te basteve , duke përfshirë pagesat në përputhje me termat dhe kushtet e Lottosport;
3 . Kërkime , sondazhe dhe analiza tregu
4 . Te gjithe klientet e regjistruar ne Lottosport, qe desherojne te mos marrin me emaile promocionale nga kompania, duhet te klikojne tek linku Unsubcribe ose te njoftojne me email ne [email protected] per tu hequr nga lista jone e emaileve Promocionale.
5 . Komunikimi me email apo telefon te gjithe klienteve te regjistruar mbi problematika te ndryshme te lidhura me llogarine personale te klientit ne fjale.
6 . Monitorim te transaksioneve për të parandaluar mashtrimin, lojen abuzive, pastrimin e parave.