FAQ

Si mund të hap llogari në www.lottosport.com.al?

Nëse dëshironi të luani në www.lottosport.com.al mund të regjistroheni menjëherë Online, telefononi në nr e celularit +355 68 40 30006, ose të kontaktoni me email në adresën [email protected] dhe operatori i Shërbimit të Klientit Lottosport do ju ndihmojë në hapjen e një llogarie.

Gjitashtu mund të bëheni pjesë e komunitetit tonë në faqen tonë në Facebook http://www.facebook.com/lottosport

Përse është e nevojshme të regjistrohem?

Të rregjistrohesh në lottosport.com.al do të thotë të kesh mundësinë të përdorësh të gjitha shërbimet që vë në dispozicion kompania Lottosport. Të regjistrohesh nuk do të thotë të jesh i detyruar të paguash për të hapur llogari, pagesa është thjesht zgjedhja juaj. Llogaria shërben që ju të keni mundësi të luani me para të vërteta dhe për të patur mundësinë e fitimit.

Nuk mund të regjistrohem sepse të dhënat e mia ekzistojnë një herë. Cfarë duhet të bëj?

Kjo do të thotë që ju keni arritur të regjistroheni në lottosport.com.al . Në qoftë se keni harruar ndonjë të dhënë, ju duhet thjesht të na dërgoni një mesazh, me emrin dhe mbemrin tuaj, adresën tuaj, datën e lindjes, sikurse edhe adresën e email-it me të cilën jeni regjistruar

Cfarë duhet të bëjë nëse harroj emrin e përdoruesit?

Thjesht dërgoni një mesazh të kujdesi ndaj klientit duke specifikuar emrin dhe mbiemrin,adresën e vendbanimit, datën e lindjes, dhe adresën e email-it. Dhe stafi ynë do të mundohet t’ju zgjidh problemin sa më shpejt të jetë e mundur.

Përse duhet të sigurohem për të dhënat e mia përpara se të regjistrohem?

Ju duhet të jepni të dhënat tuaja përpara se të përdorni shërbimet e lottosport.com.al . Ju duhet të na dërgoni emrin dhe mbemrin tuaj, adresën e saktë të vendbanimit do ta na duhet gjithashtu, data juaj e lindjes për të qënë të sigurt që ju jeni në moshën e lejuar për të luajtur. Na duhen të gjitha këto të dhëna për arsye se kur ju mund të harroni fjalkalimin ose emrin e përdoruesit, ne do të mundohemi t’ju zgjidhim problemin me të dhënat tuaja, thjesht duke na dërguar një mesazh të kujdesi ndaj klientit Lottosport.

Përdoruesi që unë preferoj është përdorur një herë. Cfarë duhet të bëj?

Ne qoftë se ju jeni duke munduar të regjistroheni me një emër përdoruesii cili ekziston në database-n tonë, vetë sistemi do ju sugjerojë një përdorues të ngjashëm, në mënyrë automatike.

Pyetje rreth përdoruesit

Si mund të mbyll ose të bllokoj përdoruesin?

Ju mund ta bllokoni vetë përdoruesin tuaj në cdo kohë dukë përdorur te”Përdoruesi / mbyll përdoruesin”, ose duke bërë kërkesën të kujdesi ndaj klientit për të bllokuar përdoruesin.Ju mund të bllokoni përdoruesin për 1 javë, për 1 muaj, për 3 muaj, ose përgjithmonë. Në qoftë se ju e keni vendosur për sa kohë doni të bllokoni përdoruesin (1 javë, 1muaj, 3 muaj), ai nuk mund të rihapet përpara kohës së përcaktuar për mbyllje. Pas kësaj kohe përdoruesi do të rihapet automatikisht.

Përdoruesi im është bllokuar sepse kam përsëritur në mënyrë të vazhdueshme fjalëkalimin gabim. Cfarë duhet të bëj?

Ju mund të dërgoni një mesazh të kujdesi ndaj klientit, duke specifikuar emrin, mbiemrin, adresën e vendbanimit, datën e lindjes , sikurse dhe adresën e email-it me të cilën jeni regjistruar në www.lotttosport.com.al.

Cfarë duhet të bëj nëse kam harruar fjalëkalimin?

Për të bërë kërkesë për një fjalëkalim të ri klikoni te “harrova fjalëkalimin” dhe ndiqni udhëzimet.

Do t’ju dërgohet një fjalëkalim i ri nëpërmjet email-it më të cilin jeni regjistruar. Për të bërë kërkesë për fjalëkalim të ri ju duhet ti përgjigjeni “pyetjes personale” të cilën e keni specifikuar gjatë regjistrimit.

Padashje kam vendosur bastin gabim. Cfarë mund të bëj për ta anulluar?

Fatkeqësisht basti i vendosur Online nuk e ka mundësinë e anullimit. Ju mund ta ktheni bastin përpara se të vijë konfirmimi në qëndër. Në qoftë se basti konfirmohet nga qëndra ai nuk anullohet më.

Pyetje rreth detajeve personale të përdoruesit

A është e mundur të ndryshoj “pyetjen dhe përgjigjen” tek të dhënat personale?

Ju nuk mund të ndryshoni vetë “pyetjen dhe përgjigjen”. Në qoftë së dëshironi të ndyshoni “pyetjen dhe përgjigjen” duhet të kontaktoni kujdesin ndaj klientit, duke dërguar të dhënat personale, si: adresën e venbanimit, datën e lindjes, sikurse dhe adresën e email-it me të cilën jeni regjistruar.

A është e mundur të ndryshoj emrin e përdoruesit?

Ju nuk mund të ndryshoni vetë “emrin e përdoruesit”. Në qoftë se dëshironi të ndyshoni “emrin e përdoruesit” duhet të kontaktoni kujdesin ndaj klientit, duke dërguar të dhënat personale,si: adresën e venbanimit, datën e lindjes, sikurse dhe adresën e email-it me të cilën jeni regjistruar.

Si mund të ndryshoj adresën e email-it të përdoruesit?

Ju mund të logoheni dhe të ndryshoni adresën e email-it në cdo kohë duke klikuar te “përdorues / detaje personale”. Pasi keni ndryshuar adresën e email-it ju duhet të konfirmoni adresen e re. Për probleme që mund të hasni gjatë rrugës, kontaktoni “Kujdesin e klientit Lottosport”